127_1.jpg

НУМІЗМАТИКА: ІСТОРІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА МОНЕТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Автор: ШУСТ Роман Мар’янович
Навчальний посібник.
К.: Знання, 2009. – 376 с.
ISBN 978-966-346-397-1.
У посібнику розглядаються питання виникнення і розвитку товарно-грошових відносин, карбування, обігу та лічби монет на українських землях від найдавніших часів до наших днів. Окремий розділ присвячено формуванню грошово-монетної системи незалежної України. Особливу увагу приділено висвітленню ролі й місця нумізматики як науки серед інших спеціальних історичних дисциплін. Книга ілюстрована зразками монет і грошових знаків різних періодів та епох. У кінці посібника вміщено словник. У якому подано тлумачення деяких нумізматичних термінів та понять.
Для студентів та викладачів історичних та економічних спеціальностей, краєзнавців, нумізматів, ювелірів, мистецтвознавців, митників, усіх, хто цікавиться минулим України.

Создание и продвижение сайтов - Cтудия Bizon